<< powrót
Jak korzystać z lekcji?

PRZEWODNIK PO REPETYTORIUM
Jak korzystać z lekcji?

 

Kurs składa się z 24 lekcji - dialogów podzielonych tematycznie, oraz oznaczonych symbolem uwaga tabel przedstawiających przydatne zagadnienia (np. określenia czasu, miary i wagi, etc.)

Lekcje przedstawiają historię Adama, młodego kucharza z Polski, który jedzie do Londynu w poszukiwaniu pracy.

Kurs został opracowany chronologicznie, tzn. że kolejne lekcje wynikają z poprzednich i powinny być realizowane we właściwej kolejności.

Przy mniejszej ilości czasu lub szczególnym zainteresowaniu konkretnym tematem można również realizować lekcje pojedynczo. Należy mieć jednak wtedy na uwadze, że trudniejsze kwestie mogły już zostać wyjaśnione w poprzednich lekcjach.

Jak się uczyć?

1. Jeżeli masz taką możliwość - wydrukuj lekcję. Jeżeli nie - otwórz plik lekcji na całości ekranu.
2. Przeczytaj polską wersję dialogu i wyobraź sobie opisywaną sytuację.
3. Włącz audio i wysłuchaj lekcji, śledząc angielską wersję dialogu. Skoncentruj się na podkreślonych zwrotach.
4. Sprawdź znaczenie i zastosowanie podkreślonych zwrotów w notatkach (NOTES)
5. Podkreśl nowe dla Ciebie słowa i zwroty (możesz skorzystać z ze słownika na stronie głównej)
6. Jeszcze raz wysłuchaj dialogu, zatrzymując i powtarzając kwestie po aktorach.
7. Przejdź do sekcji "How much do you remember 1" i spróbuj z pamięci uzupełnić brakujące zwroty.
8. Ponownie wysłuchaj dialogu nie patrząc w tekst. Staraj się zrozumieć dialog.
9*. Słuchając, uzupełnij wypowiedzi poszczególnych postaci w sekcji "How much do you remember 2, 3" etc. . Możesz skupić się na jednej postaci, która najbardziej Cię interesuje. Sprawdź, porównując z pierwszym , pełnym dialogiem.
10. Spróbuj uzupełnić puste części dialogu z pamięci. Sprawdź , porównując z kompletnym dialogiem i załączonymi notatkami.
11. W wolnych chwilach, wracaj do dialogu, czytając go na głos lub odsłuchując lekcji. Staraj się wcielić w postać, z którą najbardziej się utożsamiasz (np. Adama)

POWODZENIA - GOOD LUCK !


* Jeżeli czujesz się pewnie, możesz pominąć punkt 9 i przejść od razu do p. 10.