<< powrót

Lista potraw i składników potraw / The bill of fare

Lista potrawThe bill of fare(δƏ bil' of fe:(r))
- ciasta, wyroby cukierniczecakes, pastry sweets(keiks),('peistri słi:ts)
- dania głównemain dishes(mein diszƏs)
- dania grillowe lub z grillabarbecue('ba: bƏ ,kju:)
- dania z drobiupoultry('poultri)
- danie dniathe day special; the dish of the day(δƏ dei speszl) (δƏ disz of δƏ dei)
- deserydesserts(di'ze:tz)
- kuchnia polskapolish cuisine(poulisz kłi'zi:n)
- karta winwine list('łain , list)
- lodyice-cream('ais,kri:m)
- makaronypasta(pa:sta)
- menumenu ('menju)
- menu dietetycznediet menu('daiƏt 'menju)
- menu dla dziecichildren's menu('czildrƏnz 'menju)
- menu postnelenten menu('lentƏn menju)
- menu stałe table d'hôte(,ta:bl 'dout)
- menu wegetariańskie vegetarian menu(vedƷƏ'teriƏn 'menju)
- napojedrinks; beverages(drinks) ('bevƏridƷƏz)
- napoje alkoholoweliquors alcoholic beverages('likƏ(r)z) (ælkƏ'ho:lik 'bevƏridƷƏz)
- napoje bezalkoholowesoft drinks (soft drinks)
- potrawy rybnefish dishes(fisz diszƏs)
- przybraniegarnishes('ga:nisziz)
- przystawkistarters('sta:tƏ:z)
- sałatkisalads(sælƏdz)
- serycheese(czi:z)
- słodyczesweets(słi:ts)
- sosysauces('so:sƏz)
- speciały polskiepolish specialities(poulisz speszi 'ælƏtiz)
- specjalność restauracjithe house speciality (δƏ haus speszi 'ælƏti)
- warzywavegetables('vedƷtƏbl)
- zakąskientrees('a:ntre:is)
- zupysoups(su:ps)
- owocefruit(fru:t)
- posiłek z trzech dańa three-course meal(ei 'θri: ,ko:s 'mi:l)
- pierwsze daniefirst course(,fƏ:st 'ko:s)
- danie głównemain course(,mein 'ko:s)