<< powrót

Napoje zimne i gorące / Cold and hot drinks

Napoje zimne i gorąceCold and hot drinks('kould Ənd 'hot ,drinks)
- bawarkatea with milk(ti: łiθ milk)
- czekolada gorącahot chocolate(hot 'czo:klit)
- czekolada mrożonaice chocolate(ais 'czo:klit)
- drink bezalkoholowynon-alcoholic cocktail(,no:n, ælkƏ'ho:lik 'ko:k,teil)
- herbatatea ('ti:)
- herbata miętowamint tea(,mint 'ti:)
- herbata owocowafruit tea(fru:t 'ti:)
- herbata z cytrynąlemon tea('lemƏn 'ti:)
- herbata zielonagreen tea(gri:n 'ti:)
- herbata ziołowaherb tea(he:b 'ti:)
- kakaococoa('koukou)
- kawacoffee('ko:fi)
- kawa bezkofeinowadecaffeinated coffee(,di:'kæfƏ,neitid)
- kawa biała white coffee ('łajt ,ko:fi)
- kawa cappuccinocappuccino('kæpƏ'czi:nou)
- kawa espressoespresso(e'spresou)
- kawa lattelatte('la:tei)
- kawa mrożonaice coffee('ais ,ko:fi)
- kawa po wiedeńskuViennese coffee(vi:Ə'ni:z ,ko:fi)
- kawa rozpuszczalnainstant coffee('instƏnt ,ko:fi)
- kawa zbożowachicory coffee('czikƏri ,ko:fi)
- lemoniadalemonade('lemƏ'neid)
- napójsoft drink('ko:k,teil)
- napój gazowanyfizzy drink ('fizi ,drink)
- rumianekcamomile tea(kæmƏ,mail)
- sokjuice (dƷu:s)
- sok jabłkowyapple juice('æpl ,dƷu:s)
- sok pomarańczowyorange juice('orindƷ ,dƷu:s)
- sok żurawinowycranberry juice('kræn,beri ,dƷu:s)
- wodawater ('ło:tƏr)
- woda mineralna gazowanasparkling mineral water('spa:rkliη 'minƏrƏl 'łotƏ)
- woda mineralna niegazowana(still) mineral water(stil 'minƏrƏl 'łotƏ)
- woda sodowasoda('soudƏ)
- woda z kranutap water (tæp ,łotƏ)