<< powrót

Pomieszczenia i działy / Rooms and sections

Pomieszczenia i działyRooms and sections(ru:ms Ənd 'sekszƏns)
- barbar('ba:(r)
- biurooffice('ofis)
- chłodniafreezing room, cold store, walk-in freezer('fri:zing ru:m) (kould sto:(r)) (łokin'fri:zƏ)
- destylarniastill room(stil ru:m)
- drink-bar, wygodny bar (z sofami)lounge bar(laundż ba:)
- drzwidoor('do:)
- działsection('sekszƏn)
- jadalniadining-room('dainiŊ,ru:m)
- kątcorner(ko:ne)
- kuchniakitchen('kiczin)
- kuchnia polowamobile kitchen('moubail ,kiczin)
- magazynstorehouse, stockroom('sto:haus) ('stok,ru:m)
- ogródekopen-air café('oupen,e: kƏ'fei)
- ogródek na dachuroof garden('ruf ,ga:dƏn)
- ogródek piwnybeer garden('biƏ ,ga:dƏn)
- oknowindow ('łindou)
- parkiet (taneczny)dancefloor('da:ns,flo:(r)
- parkingcar park('ka: 'pa:k)
- piwniczka na winowine cellar('łain , selƏ)
- pomieszczenie "tylko dla pracowników"staff only room('sta:f,ounli 'ru:m)
- pomieszczenie gospodarczeutility room(ju'tiliti ,ru:m)
- recepcjareception desk(ri'sepszƏn ,desk)
- rógcorner('ko:nƏ)
- salaroom('ru:m)
- sala dla niepalącychnon-smoking section(,non'smoukiŊ ;sekszƏn)
- sala dla palącychsmoking section('smoukiŊ ;sekszƏn)
- spiżarnialarder(la:dƏ)
- szatniacloakroom ('kloukrum)
- szatnia dla pracownikówchanging room('czeindƷiŊ ,ru:m)
- tarasterrace ('terƏs)
- toaletatoilet, restroom, lavatory('toilƏt); ('rest,ru:m) ('lævƏ'to:ri)
- toaleta damskathe ladies' room('leidis ,ru:m)
- toaleta męskathe men's room ; the gent's (room)('mens , ru:m) (dƷents ru:m)
- wejście głównemain entrance(,mein 'entrƏns)
- wejście kuchennekitchen entrance(kiczin 'entrƏns)
- wewnątrz, wewnętrzny indoors('indo:s)
- wyjście ewakuacyjneescape route(i'skeip ,ru:t)
- zewnątrz, zewnętrznyoutdoors('autdo:s)