<< powrót

Potrawy warzywne / Vegetable dishes

Potrawy warzywneVegetable dishes('vedƷitƏbl 'dszƏs)
- bukiet jarzynmixed vegetables('mikst 'vedƷitƏbls)
- fasolka po bretońskubaked beans in tomato sauce(beikt 'bi:ns in tƏ'ma:tou ,so:s)
- frytkifrench fries('frencz ,fraiz)
- gołąbkistuffed cabbage rolls('stλft 'kæbidƷ roulz)
- gotowane ziemniakiboiled potatoes(boild pƏ'teitƏus)
- grzybymushroom(s)('mλszrum(s))
- krem z grzybówcreamed mushrooms(kri:m'd 'mλszrum(s))
- mieszanka sałatkowamixed salad(mikst 'sælƏd)
- nadziewane pomidorystuffed tomatoes(stλft tƏ'ma:tou)
- placki ziemniaczanepotato pancakes(pƏ'teitƏu 'pænkeik)
- potrawka z warzywvegetable stew('vedƷitƏbls stu:)
- sałatka sezonowasalad in season('sælƏd in 'si:zn)
- sałatka z surowych warzywraw vegetable salad(ro: 'vedƷitƏbl 'sælƏd)
- sałatka ziemniaczanapotato salad(pƏ'teitƏu 'sælƏd)
- sufletsoufflé(,su:'flei)
- warzywa do dekoracjivegetables garnish('vedƷitƏbls 'ga:nisz)
- zapiekanka ziemniaczanapotatoes au gratin(pƏ'teitƏus ,ou'grætƏn)
- ziemniaki pureemashed potatoes(mæszd pƏ'teitƏus)
- ziemniaki sautésauté potatoes(,sou'tei pƏ'teitƏus)
- ziemniaki w mundurkachjacket potatoes('dƷækƏt ,pƏ'teitƏus)