Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2
im. prof. Odona Bujwida

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida to placówka kształcąca kadry dla potrzeb gastronomii od prawie 100 lat. Kolebką szkoły była otwarta 1 października 1910 roku Miejska Szkoła Gotowania i Gospodarstwa Domowego. Jej program obejmował wszystkie działy pracy domowej : gotowanie, pranie, prasowanie, łatanie, cerowanie, szycie, porządki ogólne i przedmioty teoretyczne.

W latach 1939-1945 szkoła funkcjonowała jako Wydział Państwowej Szkoły Zawodowej w Krakowie . Prowadzono tam praktyczną naukę zawodu i tajne nauczanie. Przez wiele lat (1950-1992) szkoła działała w budynku przy ul. Siennej 11. Znana była z warsztatu szkolnego, który przygotowywał zestawy obiadowe dla grona nauczycielskiego, młodzieży i mieszkańców Krakowa.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

Od roku szkolnego 1992/93 ZSG nr 2 został przeniesiony na ul. Zamoyskiego 6. Dla potrzeb kształcenia przyszłych pracowników gastronomii uruchomiono dwa zakłady szkoleniowo-produkcyjne, cztery nowocześnie wyposażone i stale udoskonalane pracownie technologiczne, pracownię komputerową, w czytelni szkolnej dostępne jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Rozwojowi umiejętności zawodowych młodzieży służą staże w ramach programu Leonardo da Vinci na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, we Włoszech i we Francji.
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2Szkoła organizuje Małopolski Konkurs "Stół pięknie nakryty" oraz eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, w kwietniu odbywają się Dni Otwarte Szkoły.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli-zawodowców biorą też udział w Wielkiej Kolekcji Sztuki Kulinarnej, Małopolskim Konkursie Galicyjskim, Małopolskiej Olimpiadzie Jajcarskiej, targach Horeca.

W roku szkolnym 2008/09 rozpoczęto realizację projektu "Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie", który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wytwarzane w warsztacie szkolnym ciasteczka wyśmienite zostały w sierpniu 2008 roku wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

Rokrocznie mury szkolne opuszcza około 190 wykwalifikowanych kucharzy, 30 kelnerów oraz 40 managerów gastronomii. Dobra realizacja programów nauczania zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, fachowo prowadzona praktyka zawodowa sprawiają, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w stale rozwijającej się gastronomii zarówno w kraju, jak i za granicą.