Multimedialny kurs języka angielskiego, zawodowy, gastronomiczny,
rozszerzony o repetytorium

Multimedialny kurs języka angielskiego, kurs zawodowy, gastronomiczny, rozszerzony o repetytorium
W dobie postępującego jednoczenia się struktur europejskich, a co za tym idzie unifikacji rynku pracy, absolwent gastronomicznej szkoły zawodowej nabyć powinien umiejętności i wiedzę związaną z przyrządzaniem potraw w oparciu o kuchnie poszczególnych regionów Europy.

Projekt "Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie" kładzie bardzo duży nacisk, na kształtowanie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie zdolności porozumiewania się w obcym języku (angielskim).

Multimedialne repetytorium wraz ze słownikiem jest jednym z rezultatów projektu, który pozwala uczniom doskonalić umiejętności językowe. Opracowane materiały są uzupełnieniem obowiązującego programu nauczania.

Kurs jest przygotowany dla uczniów, którym zależy na podstawowej komunikacji w języku angielskim w kontekstach związanych z pracą, podróżowaniem oraz sytuacjami życia codziennego. Każda lekcja poświęcona jest konkretnej sytuacji, z jaką może spotkać się, na co dzień, w pracy w podróży zagranicznej przyszły absolwent szkoły zawodowej kształcący się w zawodach; kucharz, kucharz małej gastronomii, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego więcej >>